Home > My NumbersUSA > My Congress Grades > Immigration-Reduction Grades

Immigration-Reduction Grades

This Congress (2015)

United States Congress:
Immigration Report Card Locator


    Refreshing…

Select State:

A+ (34% of peer group)
Clawson, Curtis (Rep. - 19th) R - FL 100%
Crenshaw, Ander (Rep. - 4th) R - FL 100%
Mica, John (Rep. - 7th) R - FL 100%
Miller, Jeff (Rep. - 1st) R - FL 100%
Nugent, Richard (Rep. - 11th) R - FL 100%
Posey, Bill (Rep. - 8th) R - FL 100%
Rooney, Tom (Rep. - 17th) R - FL 100%
Ross, Dennis (Rep. - 15th) R - FL 100%
Rubio, Marco (Sen.) R - FL 100%
Yoho, Ted (Rep. - 3rd) R - FL 100%
A (10% of peer group)
Webster, Daniel (Rep. - 10th) R - FL 94%
DeSantis, Ron (Rep. - 6th) R - FL 93%
Bilirakis, Gus (Rep. - 12th) R - FL 91%
C (7% of peer group)
Buchanan, Vern (Rep. - 16th) R - FL 50%
Jolly, David (Rep. - 13th) R - FL 50%
F- (48% of peer group)
Brown, Corrine (Rep. - 5th) D - FL 0%
Castor, Kathy (Rep. - 14th) D - FL 0%
Curbelo, Carlos (Rep. - 26th) R - FL 0%
Deutch, Ted (Rep. - 21st) D - FL 0%
Diaz-Balart, Mario (Rep. - 25th) R - FL 0%
Frankel, Lois (Rep. - 22nd) D - FL 0%
Graham, Gwen (Rep. - 2nd) D - FL 0%
Grayson, Alan (Rep. - 9th) D - FL 0%
Hastings, Alcee (Rep. - 20th) D - FL 0%
Murphy, Patrick (Rep. - 18th) D - FL 0%
Nelson, Bill (Sen.) D - FL 0%
Ros-Lehtinen, Ileana (Rep. - 27th) R - FL 0%
Wasserman-Schultz, Debbie (Rep. - 23rd) D - FL 0%
Wilson, Frederica (Rep. - 24th) D - FL 0%

Recent (2013 - 2015)

United States Congress:
Immigration Report Card Locator


    Refreshing…

Select State:

A+ (14% of peer group)
Miller, Jeff (Rep. - 1st) R - FL 99%
Posey, Bill (Rep. - 8th) R - FL 97%
Clawson, Curtis (Rep. - 19th) R - FL 96%
Webster, Daniel (Rep. - 10th) R - FL 96%
A (10% of peer group)
Bilirakis, Gus (Rep. - 12th) R - FL 91%
Nugent, Richard (Rep. - 11th) R - FL 90%
Ross, Dennis (Rep. - 15th) R - FL 90%
B+ (21% of peer group)
Rooney, Tom (Rep. - 17th) R - FL 85%
Yoho, Ted (Rep. - 3rd) R - FL 85%
Jolly, David (Rep. - 13th) R - FL 82%
Crenshaw, Ander (Rep. - 4th) R - FL 81%
DeSantis, Ron (Rep. - 6th) R - FL 81%
Mica, John (Rep. - 7th) R - FL 81%
C (3% of peer group)
Buchanan, Vern (Rep. - 16th) R - FL 54%
D (14% of peer group)
Rubio, Marco (Sen.) R - FL 30%
Ros-Lehtinen, Ileana (Rep. - 27th) R - FL 23%
Castor, Kathy (Rep. - 14th) D - FL 22%
Frankel, Lois (Rep. - 22nd) D - FL 21%
D- (21% of peer group)
Brown, Corrine (Rep. - 5th) D - FL 20%
Grayson, Alan (Rep. - 9th) D - FL 20%
Murphy, Patrick (Rep. - 18th) D - FL 20%
Wasserman-Schultz, Debbie (Rep. - 23rd) D - FL 20%
Wilson, Frederica (Rep. - 24th) D - FL 20%
Hastings, Alcee (Rep. - 20th) D - FL 19%
F (7% of peer group)
Nelson, Bill (Sen.) D - FL 14%
Deutch, Ted (Rep. - 21st) D - FL 12%
F- (10% of peer group)
Curbelo, Carlos (Rep. - 26th) R - FL 0%
Diaz-Balart, Mario (Rep. - 25th) R - FL 0%
Graham, Gwen (Rep. - 2nd) D - FL 0%

Career (1989 - 2015)

United States Congress:
Immigration Report Card Locator


    Refreshing…

Select State:

A+ (14% of peer group)
Bilirakis, Gus (Rep. - 12th) R - FL 96%
Clawson, Curtis (Rep. - 19th) R - FL 96%
Posey, Bill (Rep. - 8th) R - FL 96%
Webster, Daniel (Rep. - 10th) R - FL 95%
A (7% of peer group)
Nugent, Richard (Rep. - 11th) R - FL 94%
Rooney, Tom (Rep. - 17th) R - FL 91%
A- (7% of peer group)
Buchanan, Vern (Rep. - 16th) R - FL 89%
Miller, Jeff (Rep. - 1st) R - FL 87%
B+ (14% of peer group)
Yoho, Ted (Rep. - 3rd) R - FL 85%
Jolly, David (Rep. - 13th) R - FL 82%
Ross, Dennis (Rep. - 15th) R - FL 82%
DeSantis, Ron (Rep. - 6th) R - FL 81%
B (7% of peer group)
Mica, John (Rep. - 7th) R - FL 78%
Crenshaw, Ander (Rep. - 4th) R - FL 77%
D+ (3% of peer group)
Rubio, Marco (Sen.) R - FL 33%
D (14% of peer group)
Diaz-Balart, Mario (Rep. - 25th) R - FL 29%
Nelson, Bill (Sen.) D - FL 24%
Grayson, Alan (Rep. - 9th) D - FL 23%
Frankel, Lois (Rep. - 22nd) D - FL 21%
D- (14% of peer group)
Murphy, Patrick (Rep. - 18th) D - FL 20%
Wilson, Frederica (Rep. - 24th) D - FL 17%
Castor, Kathy (Rep. - 14th) D - FL 16%
Ros-Lehtinen, Ileana (Rep. - 27th) R - FL 16%
F (14% of peer group)
Deutch, Ted (Rep. - 21st) D - FL 12%
Brown, Corrine (Rep. - 5th) D - FL 8%
Wasserman-Schultz, Debbie (Rep. - 23rd) D - FL 7%
Hastings, Alcee (Rep. - 20th) D - FL 6%
F- (7% of peer group)
Curbelo, Carlos (Rep. - 26th) R - FL 0%
Graham, Gwen (Rep. - 2nd) D - FL 0%
State Picture